Soul healing

Soul Healing har varit en metod som sakta vuxit fram under åren och slutar väl aldrig att förändras.
Metoden går ut på att vi skall lyssna på vår kropp. Alla svar vi behöver finns tillgängliga för oss bara vi kan lära oss att få svar på våra frågor.

Ju flera trauman vi kan plocka bort, desto bättre fungerar vår kropp, vi får kontakt med vår själ och vi lär oss att se vårt liv ur ett större perspektiv. Soul Healing hjälper oss att hitta vägen ”hem”. Vi kan öppna upp för vårt gudomliga jag och hitta en större förståelse för egna och andras problem.

Målet är att inse att vi alla är ett med Skaparen, vi är alla samma energi, alltså är vi alla likvärdiga individer. Personer som vi ansett som våra fiender, personer vi inte kan tåla eller inte kan acceptera eller förlåta, det är dessa personer vi lär oss mest av.

Det finns inga gränser i vårt liv, när vi insett det är vi redan en god bit på väg. Det är det som Soul Healing går ut på, När vi är färdiga att luckra upp vårt sätt att tänka vågar vi också titta på vårt liv i detalj. Vi vågar inse att det finns tidigare liv och kommande liv och förstås det nuvarande livet allt i en och samma tidsrymd, JUST NU. Den viktigaste upptäckten är att allt inom den här ”tidsrymden” går ut på att frigöra oss från alla de löften och besvärjelser vi någonsin givit. Om vi inte frigör oss från dem ligger de som en börda eller som ett ständigt minne genom alla våra liv.

Alltså släpp loss dina tankar och din kreativitet. Låt ditt liv gå in i nya banor, skaffa dej vidare perspektiv – våga, vinna.

På engelska heter sjukdom ”disease”, vilket betyder obekvämt, något vi inte är nöjda med.
Det finns inga sjukdomar, allt inom oss är känslor och mentala föreställningar. Om vi insjuknar i någon sjukdom är det våra ouppklarade känslor som täpper till kroppens fantastiska system.

Människokroppen är mångfasetterad. Vi får intryck på många nivåer, vi påverkas av våra tidigare liv.
Vi började vår själavandring vid Guds stora ”Big Bang” – då vi ”skildes” från Gud. Vi skickades ut för att uppleva oss själva, här börjar vår inkarnation i många liv.
Från varje liv tar vi med något positivt och något negativt.
Då vi ”misslyckas” samlar vi på oss negativa upplevelser som påverkar vårt nuvarande liv. Upplevelser i detta liv förstärks av allt gammalt vi samlat på oss och vi gömmer det som trauman i vår kropp.
Om bördan av trauman blir för stor blir vi sjuka.
Varje smärta, varje sjukdom berättar sin historia för oss. Vi kan läsa den som en som en spännande äventyrsbok.
Och det bästa av allt – vi behöver inte bära denna börda i evighet.
Vi är en del av Gud, vi är Gud!
Vi kan göra magic i våra liv. Bit för bit kan vi plocka bort allt gammalt. Trauman från detta liv, trauman från tidigare liv – alla negativa tankar – det är en utmaning.
LIVET ÄR MAGIC