Prananadi

Prananadi healing

Prananadi är en urgammal tibetansk healing teknik, som utövades av lamorna (mukarna) i tibetanska kloster. Lamorna har hållit metoden hemlig ända tills nu. För ett par decennier sedan gav lamorna sitt tillstånd att metoden fick komma till västvärlden. Sedan dess har den spritt sig och hösten 2015 häntade Prananadi Mästaren Tibor Gyula Ujlaky metoden till Finland.
Healing betyder att människans energier struktureras om på alla nivåer, så att det uppstår en inre balans och personen, som blir helad, känner förändringar i livskvaliteten genom att bli friskare och lyckligare.
En Pranadi grundbehandling putsar den fysiska kroppen från toxiner, men den öppnar också upp för en ny medvetenhet. Man kan inte separera det fysiska och det mentala tillfriskande från varandra.
Då man sköter kroniska sjukdomar, behövs det en healing på högre nivå. Trauman, både fysiska, mentala och emotionella, stockar till energin i kroppen och tillfriskande beror i hög grad på klientens tillstånd och mottaglighet. Klienten bör också vara färdig att förändra sitt levnadssätt.
Vi talar också om vår personliga karmabörda, vad har vi redan uppnått och vad skall vi jobba med.
Ordet ”karma” är sanskrit, ett centralt begrepp inom österländsk filosofi. Karma betyder lagen om orsak och verkan, resultatet av en människas handlingar, ord och tankar, och hur väl man uppfyller sina plikter och där det optimala slutmålet är att nå upplysning.

Prananadi reinkarnation

När man använder Prananadi reinkarnations -teknik, leder man klienten in i en djup avslappning, ett sorts naturligt meditativt tillstånd, där klienten kan komma åt traumatiska händelser från tidigare liv eller i det nuvarande livet.
Man löser upp spänningar, som ligger som grund för mentala eller emotionella problem, konflikter och fysiska sjukdomar. Metoden är ingen hypnos, men ett hypnosliknande tillstånd, där klienten är medveten om allt som händer runt omkring, vilket gör att den egna viljan respekteras.
Tekniken är fullkomligt trygg att jobba med, för om man inte är färdig att lösa upp ett trauma helt och hållet, ser man bara det man klarar av just då och kan i ett senare skede göra en ny reinkarnations-behandling kring samma tema, för att lösa upp det slutgiltigt.
Vi förbättrar vår hälsa och vår livskvalitet, genom att frigöra oss från orsaken till våra problem.

Distanshealing

Samma regler gäller för distanshealing, som för healing överlag. Vi kopplar in oss och ber om hjälp och vägledning.

Behandlingstiden är kortare då man jobbar med energier på distans.
Då man gör en distanshealing skall personen som ber om healing skicka ett fotografi av sig själv.