Fjärrhealing

Alla människor tangeras av energifält. Vi rör i varandra, våra auror (energikroppar) går in i varandra, vilket betyder att vi alla bildar en kollektiv helhet.

Fjärrhealingen är en metod, där man energimässigt kan behandla andra människor, genom att koppla in sig i den andras energifält. Då man fått tillstånd av personen att ta kontakt, kan man känna likadana energier, som om personen fanns i rummet. Allt healing arbete sker alltid med tillstånd och fullständigt konfidetiellt.

Fjärrhealing i grupp är ett effektiv sätt att sända goda energier på.