Prananadi

Prananadi healing

Pranandi on ikivanha tiibetiläinen hoitomuoto, jota laamat (munkit) ovat harjoittaneet tiibetiläisissä luostareissa. Laamat ovat pitäneet tekniikan salaisena aina meidän päiviimme saakka. Muutama vuosikymmen sitten he antoivat luvan opettaa tekniikkaa länsimaille. Siitä lähtien Prananadi on levinnyt useisiin maihin – ja syksyllä 2015 Prananadimestari Tibor Gyula Ujlaky alkoi opettaa menetelmää Suomessa.

Parantaminen (healing) tarkoittaa sitä, että henkilön energioita jäsennellään uudelleen kaikilla tasoilla niin, että sisäinen tasapaino löytyy. Hoitoa saanut henkilö tuntee muutokset elämänlaadussaan. Hän tulee terveemmäksi ja onnellisemmaksi.
Prananadi-perushoito puhdistaa fyysistä kehoa myrkyistä, mutta se avaa myös uudenlaisen tietoisuuden. Fyysistä ja mentaalista paranemista ei voida erottaa toisistaan.
Kroonisia sairauksia hoidettaessa tarvitaan korkeamman tason hoitoa. Fyysiset, mentaaliset ja tunneperäiset traumat aiheuttavat kehossa energiatukoksia. Parantuminen riippuu asiakkaan tilasta ja vastaanottokyvystä. Hänen pitää myös olla valmis muuttamaan elintapojaan.
Viittaamme myös ihmisen henkilökohtaiseen karmataakkaan, siitä mitä olemme jo saavuttaneet ja mitä meidän täytyy vielä työstää.
Sana ”karma” on sanskriittia. Se on keskeinen käsite itämaisessa filosofiassa. Karma tarkoittaa syyn ja seurauksen lakia, tulosta käyttäytymisestämme, sanoistamme ja ajatuksistamme, ja kuinka hyvin olemme täyttäneet velvollisuutemme. Lopullinen tavoite on saavuttaa valaistuminen.

Prananadi reinkarnaatio

Prananadi reinkarnaatio -tekniikkaa käytettäessä, asiakas ohjataan syvään rentoutuneeseen. luonnollisen meditatiiviseen tilaan, missä asiakas voi päästä käsiksi traumaattisiin tapahtumiin jossain aikaisemmassa tai nykyisessä elämässä.

Tekniikalla työstetään jännityksiä, jotka ovat syynä mentaalisiin tai tunnepitoisiin ongelmiin, ristiriitoihin ja fyysisiin sairauksiin. Kyseessä ei ole hypnoosi vaan se on hypnoosin kaltainen tila, jossa asiakas on täysin tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja hänen omaa tahtoaan kunnioitetaan.

Tekniikka on täysin turvallinen. Jos henkilö ei ole valmis työstämään traumaa kokonaan, käydään läpi vain se, mitä hän siinä vaiheessa pystyy. Myöhemmin voidaan tehdä uusi reinkarnaatiokäsittely saman teeman ympärillä ja ratkaista asia lopullisesti.

Vapauttamalla itsemme ongelmien syistä, parannamme terveydentilaamme ja elämänlaatuamme.

Kaukohoito

Samat säännöt koskevat kaukohoitoa kuin hoitoa yleensä. Luomme yhteyden, pyydämme apua ja ohjausta.

Kaukohoidossa hoitoaika on lyhyempi.
Asiakkaan, jolle kaukohoito tehdään, pitää lähettää valokuva itsestään.