Änglacenter

Nillas Terapibod var firma namnet jag tog då jag startade min verksamhet år 1995 i Sjundeå. Min tanke var då att göra massage och ha produkter till försäljning. Jag upptäckte mycket snabbt att försäljningen inte var något jag ville göra.
Senare då verksamheten flyttade till Ingå föddes tanken att grunda en bifirma Änglacenter. Healing arbetet blev min passion och i Änglacenters regi hölls kurser och temakvällar med olika föreläsare.
Livet förde mig vidare från Änglacentret till Ekenäs och nu är jag tillbaka i Ingå igen.